logo-nazagro

phone-symbol-of-an-auricular-inside-a-circle +90 (242) 242 15 20 email [email protected]

"Her zaman güvenli ve kaliteli"

VITORMONE PLUS DRIP

vitormone plus dripÜRÜN BİLGİSİ

 • Azotobacter chroococum
 • Azotobacter vinelandii

Bünyesinde bulundurduğu Azotobacter türü bakteriler kök bölgesinde serbest halde yaşarlar.Havanın serbest azotunu toprağa fikse ederek bitkilerin kullanacağı forma dönüştürür doğal bir azot gübrelemesi yapar.bununla birlikte kök gelişimini tetikleyen hormonlar bu bakteriler tarafından doğal olarak salgılanır.Salgılanan hormonlar ile bitki hormonal sistemi aktifleştirerek mükemmel bir kök gelişimine olanak sağlar.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Fidan Uygulamaları: 12 litrelik dikim karışımının içerisine 250cc dozunda uygulama yapılarak 500 fidan muamele edilebilmektedir.
Sebze Uygulamaları: Dikim öncesi daldırma ve ya damla sulama sistemi ile birlikte 200cc/ da dozunda uygulanır.
Meyve Ağaçlarında Uygulama: Damla sulama sistemi ile 250cc / da dozunda uygulanır.

ÜRÜN ADI:
Vitormone Drip

ÜRÜN GRUBU:
Biyogübre

 • Mikrobiyal Gübre

ETKİLİ MADDE:

 • Azotobacter chroococum
 • Azotobacter vinelandii

FORMÜLASYON:
Sıvı bir formülasyona sahiptir.

AMBALAJ ÇEŞİDİ:

 • 100mL
 • 250 mL
 • 500 mL
 • 1 L

ÖZELLİKLERİ:

 • 100 mL ambalajındaki Vitormone Drip 100 mL/da dozunda araziye uygulandığı zaman, sağladığı saf Azot miktarı yaklaşık 5-7 kg./da’ dır. Koşullara bağlı olarak gübrelemede %20-40 arasında tasarruf sağlanır.
 • Vitormone Drip etkisi toprakta minimum 1 ay süre ile devam eder.
 • Azot bakterilerinin toprakta aktif olarak çalışabilmesi için toprakta en az %1 oranında organik madde bulunması gerekir.

ETKİ ŞEKLİ:
Havanın serbest azotunu bitkilerin kullanacağı Amonyum ve Nitrat formuna dönüştürerek, bitkiye doğal olarak Azot gübrelemesi yaparlar.
Bakterilerin kök bölgesinde yararlı mikroorganizma populasyonunu arttırarak, toprak yapısının iyileştirilmesinde katkı sağlar.
Salgıladığı doğal hormonlar ile oksin/ sitokinin oranını dengeler ve saçak kök oluşumunu teşvik eder.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

 • 200cc/da sebze ve tarla bitkilerinde
 • 250cc/da genç meyve fidanları

KULLANIM SIKLIĞI:
Vitormone drip aylık periyotlar ile uygulanabilmektedir. Bitki gelişimi doğrultusunda 2 – 3 aylık süreler ile de tavsiye verilebilir.

KULLANIM ALANI:

 • Tüm meyve ve sebze türlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Özellikle ilk dikimde Vitormone Drip uygulamaları saçak kök oluşumunu hızlandırdığından daha dengeli bir büyüme sağlar.
 • Kök hastalıklarından strese girmiş bitkilerde koruyucu fungusit uygulamalarından sonra tavsiye edilir ise bitkinin daha hızlı toparlanmasını sağlar.

KARIŞABİLİRLİK:
Bakterisit ve bakır içermeyen tüm kimyasal ve biyolojik preparatlar ile birlikte kullanılabilinir.

NOT:
Uygulama yapılmadan önce toprak sulanmalıdır.
Toprağın organik madde içeriği çok düşük ise mutlaka organik madde takviyesi yapılmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:
Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz, yüksek sıcak ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz (4⁰C-40⁰C)
Oda sıcaklığında ürünün depolama ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.