logo-nazagro

phone-symbol-of-an-auricular-inside-a-circle +90 (242) 242 15 20 email [email protected]

"Her zaman güvenli ve kaliteli"

DİSPER SİZE GS

size-5654

İçerik:

 • P2O5…………......…….%20.00
 • K2O……………........…%31.50
 • Bor (B)…….…......…….%0.60
 • Bakır (Cu)....................%0.01( EDTA şelatlı)
 • Mangan (Mn)................%0.07 ( EDTA şelatlı)
 • Çinko (Zn)....................%0.07 ( EDTA şelatlı)

DİSPER SIZE GS’nın Bitkiler Açısından Önemi:

 • Disper Size Gs bitki gelişim düzenleyici tamamen meyve gelişimi ve olgunlaşması hedef alınarak üretilmiş bir üründür.Bu nedenle asıl amaç hasat miktarı ve ürün kalitesini artırmaktadır.
 • Disper Size GS’ın yapısında bulunan her molekül meyve metabolizmasında etkili özel bir görevi vardır.

POTASYUM:

 • Meyve gelişiminde önemli bir role sahiptir.
 • Meyve’de şeker sentezini katalize eder.
 • Yapraklarda sentezlenen şekerin meyveye taşınmasında görev alır.

FOSFOR:

 • Fosfor bitkide enerji transferinde görev alır.
 • Meyve gelişimi süresince bitkinin çok yüksek miktarda enejiye ihtiyacı vardır.Disper Size GS nin içerisinde bulunan Fosfor bu ihtiyacı olan karşılamak için kullanılır.
 • Disper Size GS içerisinde bulunan ve uzun bir Ar-Ge çalışması sonucunda belirlenen bu aminoasitler bitkide meyve gelişimini ve büyümesini değişik yollardan teşviğini sağlamaktadır.
 • Bor,hücre bölünmesi,meyve gelişimi ve büyüklüğü için vazgeçilmez bir elementtir.
 • Zn,Cu,Mn ve Mo gibi mikroelementler pigment sentezini dengeleyerek meyvede daha iyi renk oluşumuna yardımcı olur.
 • Disper Size GS diğer ürünlere nazaran,
 • İçermiş olduğu yüksek konsantrasyondaki karbonhidratlar sayesinde meyve gelişimi ve olgunlaşması sırasında meydana gelebilecek olumsuzlukları ortadan kaldırır.

Disper Size GS Etkileri:

 • Meyve gelişimini mekanizmasını harekete geçirir.
 • Bitki sentez sonucu oluşan ürünlerin meyveye taşınmasını sağlar.
 • Gelişmekte olan meyveye gerekli besini sağlar.
 • Meyve şeker içeriğini artırmak
 • Hasat edilen ürünün kalitesini artırır.
 • Stres koşullarına karşı bitkiyi korur.

Formülasyon:
Disper Size GS tamamen suda çözünebilir granül formunda bir yapıya sahiptir.
%100 olarak suda çözünebildiği için uygulama sırasında tıkanma yapmaz.

Uygulama ve Doz:
Disper Size GS uygulaması özellikle meyvesi için üretim yapılan bitkiler için çok önemlidir.
Yaprak uygulaması: 100-200 g/100 L olacak şekilde 10-15 gün arayla 1-4 uygulama
Toprak Uygulaması: 50-200 g/da olacak şekilde toplamda 300-600g/da olana kadar 3-6 uygulama

Karışabilirlik:
Asidik ürünler ya da mineral yağlarla karıştırmayınız.
Disper Size GS pH: 8.2
Bakırlı preparatler veya kalsiyum içeren ürünler ile karıştırmadan önce non-iyonik bir karışım ajanı kullanılmalıdır. (Bakırlı ve Kalsiyum içeren preparetların karşımdaki oranları 200g/100 L geçmemelidir.)

size

Daha Büyük Meyve

size

Daha İyi Meyve Boyu ve Olgunluk

size

 • Daha İyi Renklenme
 • Şeker İçeriğinde %10 Artış
 • Meyve Suyu Oranında Artış
 • Meyve Kabuğunda %4 Oranında İncelme
 • Meyve Stabilitesinde %30 Artış

size

size