logo-nazagro

phone-symbol-of-an-auricular-inside-a-circle +90 (242) 242 15 20 email [email protected]

"Her zaman güvenli ve kaliteli"

SAF GÜBRELER

SAF GÜBRELER

 1. AZOTLU GÜBRELER

  Azotlu gübreler bünyelerindeki azot formuna göre genel olarak; Nitratlı gübreler, Amonyumlu gübreler, Amidli Gübreler, Amonyum ve Nitratlı Gübreler olarak 4 grupta toplanabilirler.

  Bu gruplar altında Amonyum Nitrat ve Kalsiyum Amonyum Nitrat bulunur.

 2. FOSFORLU GÜBRELER

  Gübreler arasında çok önemli bir yeri olan fosforlu gübreler, bitki besin maddesi fosforu suda eriyebilir fosfat anyonu halinde bulunduran veya toprağa katıldıktan sonra bünyesindeki fosfor alınabilir hale dönüşen ve azotlu gübrelerden sonra dünyada en fazla tüketilen gübredir. Bunlar Süperfosfat,Triple süperfosfat, MAP ve DAP olmak üzere dört çeşittir.

 3. POTASYUMLU GÜBRELER

  Bünyelerindeki potasyumun tamamı suda erir durumdadır. Ülkemiz toprakları genel olarak yapı itibarı ile potasyumca zengin ana materyalden oluştuğundan ülkemiz topraklarının büyük bir kısmının potasyumlu gübreye gereksinimi yoktur. özellikle de fazla yağış alan bazı yörelerimizin asit karakterli topraklarında potasyumlu gübrelemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Toprak analizleri dikkate alınarak ürün bazında yapılacak değerlendirmeler sonucu potasyumlu gübre tavsiyelerinde bulunulmalıdır. Potasyumlu gübreler; Potasyum Sülfat ve Potasyum Nitrat olmak üzere iki çeşittir.