logo-nazagro

phone-symbol-of-an-auricular-inside-a-circle +90 (242) 242 15 20 email [email protected]

"Her zaman güvenli ve kaliteli"

ENTEC®

Etkin Azot Gübrelemesi İçin Stabil Mineral Gübre

Entec-SAzotlu bileşikler toprakta sürekli değişim ve hareket halindedirler. Bitkilerin azotu etkin olarak alması ve kullanması ile bitki gelişiminin dengeli ve düzenli bir şekilde yürümesi sayesinde, verim ve kalite garanti altına alınmaktadır. ENTEC® gübreleri sayesinde gübrelerin ihtiva ettiği amonyum azotu DMPP sayesinde amonyumdan nitrata dönüşümü yavaşlatılmakta, bu yavaşlatma neticesinde bitkinin alabileceği formdaki azot düzenli ve uzun süreli toprakta alınabilir halde kalmaktadır. Böylece verilen azotun alınım ve kullanım etkinliği yükselmektedir.

Ürünler N P2O5 K2O MgO S B Zn Fe
ENTEC® 20-10-10 20 10 10 - 1,3 - - -
ENTEC® 25-15 25 15 - - - - - -
ENTEC® 26 26 - - - 31 - - -
ENTEC® perfect 14 7 17 2 9 0,02 0,01 -
ENTEC® Solub 21 21 - - - 24 - - -
ENTEC® special 12 12 17 2 8 0,02 0,01 -

Özellikler

ENTEC® gübreleri amonyum inhibitörü (satbilizatörü) içeren mineral gübrelerdir. Bu sayede amonyum azotunun nitrata dönüşümü yavaşlatılarak, azot satbil (yıkanmaz) hale gelmektedir. ENTEC® gübreleri uygulandıktan sonra hemen etkilerini göstersinler diye bir miktar nitrat da ihtiva etmektedirler. Bunun anlamı; bitkiler ortamdaki azotun her iki formunu eş zamanlı alarak daha dengeli, uzun süreli ve etkili beslenmiş olmaktadır. ENTEC® gübreleri sadece azotlu-kükürtlü olabildikleri gibi, çok yaygın olarak bilinen Nitrophos®/Nitrophoska® markalarıyla üretilen çok kaliteli, azotlu-fosforlu, ya da azotlu-fosforlu ve potaslı kompoze gübrelere dayanan gübrelerden oluşmaktadır. ENTEC gübreleri sorunsuz depolama, granül gübre yapısının kalitesi ile uygulama kolaylığı ile bilinmektedirler.

Etki

Dengeli bir azot beslemesi için amonyum ve nitrat azotu ile gübreleme büyük önem taşımaktadır. Genel olarak bitkiler, verilen azotu her iki formda da alırlar. Ancak etki bakımından her iki form birbirinden farklılıklar göstermektedir: Amonyum toprakta nitrata göre daha yavaş hareket eder. Amonyum humus ve kil mineralleri ile humuslu bileşiklerin yüzeyine bağlanmaktadır. Böylece amonyum azotu toprakta daha az yer değiştirir. Bu yüzden bitki kökleri azotu alabilmeleri için amonyuma doğru büyürler. Bu özelliğinden dolayı amonyum nitrata göre etkisini daha geç gösterir. Nitrat toprak çözeltisinde çok hareketlidir ve kolaylıkla kök bölgesine ulaşabilir. Bu yüksek hareketliliğin en önemli olumsuz özelliği ise kısa bir süre içerisinde nitrat azotunun kolaylıkla kök bölgesinin dışına çıkması ve bitkilerin bu azot kaynağından yararlanamamasıdır. Bu olumsuz durum özellikle kumlu, geçirgen topraklarda, aşırı yağış ve sulama koşullarında çok önemli sorun oluştururken, kısa köklü ve yavaş kök salan, az kök oluşturan bitkilerde önemli besleme sorunlarına neden olmaktadır.

ENTEC® –DMPP Amonyum Stabilizatörü

Amonyum toprakta bakteriler vasıtasıyla nitrit üzerinden nitrata dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm (Nitrifikasyon) toprak özellikleri ve sıcaklığa bağlı olarak birkaç saat, ya da bir kaç gün içerisinde olmaktadır. Dönüşümün hızlı olması bitkiler için alınabilecek azot formunun nerdeyse tamamının nitrat formuna dönüşmesi sonucu ortaya çıkarmaktadır. Bu dönüşüm amonyum inhibitörlerinin devreye girmesiyle yavaşlatılmaktadır. Bu inhibitörler (=Satbilizatör) Nitrifikasyon denilen olayı oldukça yavaşlatma özelliğine sahiptirler. ENTEC® sayesinde azot dönüşüm süreci 10 haftaya kadar uzayabilmektedir. Böylece nitrata dönüşüm, sıcaklığa bağlı olarak yavaş ve düzenle olarak yürümesi sayesinde, bitkinin büyüme ve gelişme hızına göre de azot ihtiyacı karşılanmış olmaktadır. Dolayısıyla bu dönem içerisinde azotun kök bölgesinin dışına çıkması, yıkanması ve gaz halinde havaya karışması da engellenmiş olmaktadır.

Avantajlar

Kısaca ve anlaşılır bir şekilde ENTEC® Gübrelerinin avantajları:

  • ENTEC® hava koşullarına çok bağımlı olmadan etki eder.
  • Gübrelemenin öne çekilmesi ile iş yükünün dengelenmesi, daha az gübre uygulaması ile işgücü ve zamandan tasarruf sağlar.
  • Ürün verimi ve kalitesi garanti altına alınır.
  • Daha iyi azot alınımı ve daha düşük azot yıkanması sağlar.
  • ENTEC® gübreleri gübrelemeden sonra hızlı etki için azotun bir bölümü nitrat formundadır. Bu gübrelerle gaz halinde daha az azot kaybı olur, bitkilerin kükürt ihtiyacı karşılanır.
  • Daha iyi kök gelişimi sağlanır.
    Gübre serperken granül kalitesinin farkı daha iyi görülür.

Gübreleme Önerileri

Kullanımla ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilmek istediğiniz bitki ismini tıklayınız.

  • Bitkilerde herhangi bir besleme riski oluşturmadan gübreleme uygulamaları birleştirilebilir.
  • Geleneksel gübrelerle 3 kez üst gübrelemesi gerektiren bitkilerde, ENTEC® gübreleri ile 2 uygulamada yapılır.

Ürün Etiket ve Tescil Belgesi İçin Tıklayınız >>